Kontakt:

Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Heryka Niewodniczańskiego
Wojciech Zając