Ze względu na zbrojną napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i trwającą tam okrutną wojnę, członkostwo naukowe Polski w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych uległo zakończeniu z inicjatywy strony polskiej.

Laboratorium Fizyki Neutronowej im. I.M. Franka jest częścią Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej. Źródłem neutronów jest unikatowy impulsowy reaktor jądrowy IBR-2. Polscy fizycy i inżynierowie są konstruktorami spektrometru rozpraszania nieelastycznego NERA pracującego w tzw. odwrotnej geometrii. Jest on następcą instrumentu, również polskiej konstrukcji, KDSOG i KDSOG-M.

Laboratorium Fizyki Neutronowej pracuje jako tzw users' facility, tzn. dostęp do instrumentów rozpraszania neutronów możliwy był po złożeniu odpowiedniego projektu, uzyskaniu pozytywnej oceny recenzentów i przydzialeniu czasu.