Neutrony dla:

Fizyki

Chemii

Inżynierii materiałowej

Farmakologii

Biologii

Nauk o życiu

Konsorcjum Neutrony dla Polskiej Nauki

(dawniej: ILLPL)

więcej

Udział Polski
w ILL

więcej

Europejskie Źródło Spalacyjne ESS

więcej

Konsorcjum Neutrony dla Polskiej Nauki

(dawniej: ILLPL)

 1. 1. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Kraków (koordynator)
 2. 2. Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  Wydział Metali Nieżelaznych
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 3. 3. Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego
  Wydział Chemii
 4. 4. Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  Instytut Fizyki Doświadczalnej
 5. 5. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
  Wydział Chemii
 6. 6. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
  Wydział Fizyki
 7. 7. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków
  Wydział Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego
 8. 8. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  Instytut Chemii
 9. 9. Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk
 10. 10. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 11. 11. Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 12. 12. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
 13. 13. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
  Instytut Fizyki Doświadczalnej
 14. 14. Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 15. 15. Politechnika Warszawska
  Wydział Inżynierii Materiałowej
 16. 16. Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 17. 17. Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
 18. 18. Uniwersytet Śląski
  Instytut Fizyki
 19. 19. Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 20. 20. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 21. 21. Polskie Towarzystwo Rozpraszania Neutronów